sprzedaż / domy oferta nr: 3331
Krzeszowice, Inf. o I licytacji
lokalizacja:Krzeszowice, Inf. o I licytacji
metraż:168.69 m 2
działka:7.06 ar
cena:354 185 zł
cena za m2:2 100 zł
liczba pokoi:5
księga wieczysta:jest
stan prawny:własność
standard:średni
stan:dobry
Informujemy, że w dniu 2 lutego 2018 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy
w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-142, odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Krzeszowice gm. Krzeszowice, przy
ul. Grunwaldzkiej 226, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla
Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą
o numerze KR2K/00010818/7.
Nieruchomość obejmuje działkę nr 261/1 o powierzchni 0,0706 ha, zabudowaną budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 472.247,00 zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354.185,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, tj. 47.224,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na
rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać w dniach 22 i 29 stycznia 2018 r. w godzinach od 15 do 16, zaś jej
operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Link do operatu szacunkowego poniżej:
http://www.e-komornikdumnicki.pl/img/nieruch/723_17s.pdf
Arkadiusz Mykita
licencja: 10525
790 22 23 26 biuro@ardom.opole.pl
wydrukuj ofertę
przybliżone koszty zakupu
Notariusz
PCC:
Taksa:
Biuro nieruchomości %
wynagrodzenie:
Razem koszty
cena: 354 185
koszty:
razem:

galeriawięcej zdjęć

galeria
Nota prawna: informacje dotyczące oferty sporządzone są na podstawie oględzin nieruchomości oraz danych uzyskanych od zgłaszającego, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta może być w danym momencie nieaktualna, podlegać zmianie i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych K.C.
wyszukaj nieruchomość