sprzedaż / działki oferta nr: 3353
Brzeg- Inf o I licytacji
lokalizacja:Brzeg- Inf o I licytacji
działka:24.74 ar
cena:32 250 zł
cena za ar:1 304 zł
księga wieczysta:jest
stan prawny:inny
standard:brak danych
stan:brak danych

Informujemy, że w dniu 17.10.2018 r. o godz. 12.30, w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, ul. B. Chrobrego 31, sala nr 51, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA udziału 27/100 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Brzegu, ul. Kombatantów, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00028456/5.

UWAGA !!!

W dniu 08.11.2018 r. o godz. 13.00, w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, ul. B. Chrobrego 31, sala nr 60, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej w Brzegu, ul. Kombatantów, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00029751/0- działki gruntu nr 125/9 A.M. 6, o pow. 0,3997 ha, zabudowanej dwoma budynkami usługowymi.

Nieruchomość stanowią działki nr 125/12, nr 125/13, nr 125/14, A.M. 6, położone w Brzegu, przy ul. Kombatantów o powierzchni odpowiednio: 0,1304 ha, 0,0694 ha, 0,0474 ha. Razem powierzchnia działek to 2474 m2.

Pierwsza z działek wykazana jest jako droga, pozostałe jako tereny przemysłowe.

Działki te zbyte zostały w udziałach, w częściach niewydzielonych właścicielom przyległych nieruchomości aby umożliwić im prawidłowe użytkowanie i  dojazd do ich posesji.

Wyceniany udział w nieruchomości, w wysokości 27/100 części umożliwia prawidłowe korzystanie z nieruchomości zabudowanej, położonej na działce nr 125/9 A.M. 6, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00029751/0.

Suma oszacowania udziału 27/100 wynosi 43.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32.250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Brzegu Adama Piecucha: PKO BP SA I O. Centrum w Opolu, nr: 15 1020 3668 0000 5102 0094 4140.

Zgodnie z art. 976 par. 1 k.p.c., w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i  wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Arkadiusz Mykita
licencja: 10525
790 22 23 26 biuro@ardom.opole.pl
wydrukuj ofertę
przybliżone koszty zakupu
Notariusz
PCC:
Taksa:
Biuro nieruchomości %
wynagrodzenie:
Razem koszty
cena: 32 250
koszty:
razem:

galeriawięcej zdjęć

galeria
Nota prawna: informacje dotyczące oferty sporządzone są na podstawie oględzin nieruchomości oraz danych uzyskanych od zgłaszającego, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta może być w danym momencie nieaktualna, podlegać zmianie i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych K.C.
wyszukaj nieruchomość