sprzedaż / działki oferta nr: 3395
Kłomnice k. Częstochowy
lokalizacja:Kłomnice k. Częstochowy
działka:78.00 ar
cena:165 900 zł
cena za ar:2 127 zł
księga wieczysta:jest
stan prawny:własność
standard:brak danych
stan:brak danych

Informujemy, że w dniu 27.11.2020 r. o godz. 09.00, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej w  miejscowości Kłomnice, gm. Kłomnice (k/Częstochowy), dla której Sąd Rejonowy w  Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00035829/3.

Nieruchomość to działka gruntu nr 35 (obręb 0007) o pow. 0,7800 ha, niezabudowana. W zasięgu dostęp do  infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energii elektrycznej, sieć gazowa. Zgodnie z opisem zawartym w operacie szacunkowym z dnia 18.06.2020 r., sporządzonym w toku postępowania egzekucyjnego z ww. nieruchomości, zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 129.XXII.2016 z dnia 31.03.2016 r., opublikowanym w dniu 14.04.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2016 r., poz. 2284, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

„P”- tereny zabudowy techniczno- produkcyjnej, składów i magazynów, usług;

„MN/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług;

„U”- tereny usług.

Suma oszacowania wynosi 221.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165.900,00 zł.

Licytant przystępujący do  przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22,120,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzego Zająca, PKO BP SA II O. Częstochowa, nr: 35 1020 1664 0000 3402 0133 2410. Może być również złożona w  książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 par. 1 k.p.c., w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać, zgodnie z art. 953 par. 1 k.p.c., w ciągu dwóch tygodni przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i  prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Uwaga ! Zgodnie z  Zarządzeniem nr 79/20, wydanym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i  Dyrektora Sądu, z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, do budynku Sądu zostaną wpuszczone jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Arkadiusz Mykita
licencja: 10525
790 22 23 26 biuro@ardom.opole.pl
wydrukuj ofertę
przybliżone koszty zakupu
Notariusz
PCC:
Taksa:
Biuro nieruchomości %
wynagrodzenie:
Razem koszty
cena: 165 900
koszty:
razem:

galeriawięcej zdjęć

galeria
Nota prawna: informacje dotyczące oferty sporządzone są na podstawie oględzin nieruchomości oraz danych uzyskanych od zgłaszającego, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta może być w danym momencie nieaktualna, podlegać zmianie i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych K.C.
wyszukaj nieruchomość