sprzedaż / domy oferta nr: 3590
inf o II lic - Skarzysko Kamienna
lokalizacja:inf o II lic - Skarzysko Kamienna
metraż:90.00 m 2
działka:10.00 ar
cena:219 000 zł
cena za m2:2 433 zł
liczba pokoi:3
księga wieczysta:jest
stan prawny:własność
standard:brak danych
stan:do remontu


Informujemy, że w dniu 28.05.2024 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku- Kamiennej, ul. Krasińskiego 11 (informacja o numerze sali będzie podawana w sekretariacie I Wydziału Cywilnego na godzinę przed licytacją), odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości położonej
w Skarżysku- Kamiennej, przy ul. Parkingowej 12, stanowiącej działkę ew. nr 995 o powierzchni 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku- Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1R/00018856/6.


Nieruchomość należy do dłużników: Bogdana Jaworskiego (udział 1/2 części) oraz Bogdana Jaworskiego i Anny Jaworskiej (udział 1/2 części na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem magazynowo- biurowym.


Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 328.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219.000,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.850,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.


Rękojmię można także uiścić na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Kielcach, nr: 81 1020 2629 0000 9402 0090 4771 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z art. 976 par. 1 k.p.c., w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Arkadiusz Mykita
licencja: 10525
790 22 23 26 biuro@ardom.opole.pl
wydrukuj ofertę
przybliżone koszty zakupu
Notariusz
PCC:
Taksa:
Biuro nieruchomości %
wynagrodzenie:
Razem koszty
cena: 219 000
koszty:
razem:

galeriawięcej zdjęć

galeria galeria
Nota prawna: informacje dotyczące oferty sporządzone są na podstawie oględzin nieruchomości oraz danych uzyskanych od zgłaszającego, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta może być w danym momencie nieaktualna, podlegać zmianie i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych K.C.
wyszukaj nieruchomość